Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Advies & Ondersteuning

 • advies inzake subsidiemogelijkheden voor opleiding werknemers
 • advies en geschillen inzake vreemdelingentewerkstelling
 • adviesverlening in conflictsituaties met werknemers
 • begeleiding van uw onderneming bij de sociale verkiezingen
 • opmaak arbeidsreglement
 • opmaak arbeidsovereenkomsten (individueel  en collectief)
 • opmaak policy’s (social media, carpolicy,…)
 • opmaak bonusplannen in het kader van cao 90bis
 • opmaak documenten inzake ontslag (vb. dringende reden)

Audits& Optimalisatie

 • doorlichting van de onderneming op alle juridische processen (juridische en veiligheidsaudits)
 • begeleiden van de onderneming bij controle inspectiediensten
 • juridische begeleiding van overdracht onderneming, afdeling in het kader van cao 32bis

Juridische opleidingen

 • uw opleiding op maat over bijvoorbeeld:
  • aansprakelijkheid hiërarchische lijn
  • arbeidsduur
  • toepassen overurenwetgeving, feestdagenwetgeving, ziekteregeling,..
 • duidelijk, helder en transparant toelichten aan alle werknemers van nieuwe wetgeving

Referenties