Hoe je wapenen tegen schijnzelfstandigheid?

Tips & Tricks voor zowel freelancers als opdrachtgevers


Lees Meer
Beantwoord uw arbeidsreglement aan de realiteit? Is het nog up-to-date?
Beantwoord uw arbeidsreglement aan de realiteit? Is het nog up-to-date?

Wist u dat u een arbeidsreglement nodig heeft wanneer u enkel en alleen werkt met uitzendkrachten, studenten?


Lees Meer
Waarom kiezen voor arbitrage?

De voordelen van arbitrage voor zowel de opdrachtgever als de freelancer. Daarnaast heeft arbitrage ook zijn voordelen in gelijke welke overeenkomst die tussen partijen wordt afgesloten. 


Lees Meer
Sluit de deur naar willekeur in een freelancecontract! Besteed de nodige aandacht hieraan alvorens het te laat is.

De freelanceovereenkomst wordt om 'gegronde reden' of 'zware fout' of 'ernstige tekortkoming' beëindigd. In vrijwel alle freelancecontracten wordt dit niet nader vertaald aan de hand van voorbeelden. De invulling ervan is noch voor de freelancer noch voor de opdrachtgever hetzelfde. Dit artikel geeft een aantal belangrijke tips. 


Lees Meer
Een freelancecontract met meerdere schakels. De consequenties hiervan niet in het voordeel van de freelancer!

Een freelancecontract met een projectbureau gesloten waarbij nog andere projectbureau's betrokken zijn alvorens de freelancer bij de eindklant terechtkomt. De ongekende gevolgen ervan voor de freelancer. 


Lees Meer
Een freelancecontract met opzegtermijn?

Wat als de opzegtermijn niet wordt gerespecteerd? 


Lees Meer
Een langere betalingstermijn voor de freelancer in zijn contract met als reden 'corona'! Een drogreden?

Corona: een schijnsymptoom om langere betalingstermijnen in contracten met freelancers te integreren? Op die manier een evenwichtig contract? 


Lees Meer
De valkuilen van een niet-concurrentiebeding in een contract!

Als ondernemer, opdrachtgever of projectbureau wil je goede afspraken maken wanneer de freelancer al dan niet concurrerende activiteiten tijdens de samenwerking of erna gaat uitvoeren. 


Lees Meer
Welke informatie geeft u mee bij een inspectiecontrole als u ook met uitzendkrachten werkt?

Over welke informatie kan en mag u beschikken als gebruiker van uitzendkrachten?


Lees Meer
De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet!

Het derde artikel in onze reeks van vier: exoneratiebedingen 


Lees Meer
De puntjes op de i: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet!

Het tweede artikel in onze reeks van vier: afstand van elk middel van verhaal


Lees Meer
Toegankelijk juridisch advies voor freelancers! Interview met Ellen

Ellen Pensaert is gepokt en gemazeld juriste, maar denkt en spreekt in mensentaal. Ze helpt ondernemers met juridisch correcte contracten en waterdichte procedures. Ellen vertelt over haar carrière als juriste en haar missie om opdrachtgevers en freelancers op een gelijkwaardige basis te laten samenwerken.


Lees Meer
De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet

1ste artikel in de reeks van 4: de zuiver potestatieve verbintenis 


Lees Meer
vierdelige reeks over de nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 voor freelancecontracten

In vier verhelderende artikels worden evenveel mogelijke moeilijkheden op een rij gezet én krijg je meer inzicht in de nieuwe B2B-wet. Tot het einde van het jaar staat er elke woensdag een nieuw artikel voor je klaar.


Lees Meer
Onmiddellijke stopzetting contract: als freelancer stopt je opdracht, NIET je rechten!

Door onmiddellijke stopzetting van een contract verlies je als freelancer van het ene moment op het andere je job, maar niet je contractuele rechten. Een waterdicht contract is een geruststellende garantie . Door voor Furbo Legal te kiezen, verzeker je je van de(r)gelijke expertise.


Lees Meer
Als je als freelancer je expertise dreigt te verliezen: de valkuilen van een niet-concurrentiebeding in je freelancecontract!
Als je als freelancer je expertise dreigt te verliezen: de valkuilen van een niet-concurrentiebeding in je freelancecontract!

Een nefast niet-concurrentiebeding is een contractuele clausule die verstrekkende gevolgen kan hebben. De clausule kan je kortwieken, de schadevergoeding bij contractbreuk dreigt je zelfs te pluimen. Wie geen zin heeft om zijn bewegingsvrijheid te verliezen, kan voor Furbo Legal kiezen: Ellen Pensaert garandeert  robuuste ruggensteun bij het maken van correcte contractuele keuzes. 


Lees Meer
Risico's vermijden bij het inhuren van externen

Mag de opdrachtgever eenzijdig de opdracht stopzetten? Mag de betalingstermijn eenzijdig worden gewijzigd? Deze en nog andere vragen worden besproken in de minilearning. 


Lees Meer
Hoe verloopt de heropstart in functie van corona voor de freelancer? Gelden de preventiemaatregelen ook voor de freelancer?
Hoe verloopt de heropstart in functie van corona voor de freelancer? Gelden de preventiemaatregelen ook voor de freelancer?

“Zorg dat je freelancer een even warm welkom krijgt als een nieuwe werknemer. Het naleven van de welzijnsverplichtingen start al van bij het onthaal”, zegt Ellen Pensaert, Furbo Legal. “En daar loopt het vaak al mis.”


Lees Meer
Freelancer zijn in tijden van Corona
Freelancer zijn in tijden van Corona

Het zijn voor iedereen verwarrende tijden, zo ook voor jou als freelancer. Volgende vragen rijzen al snel: Kan je opdrachtgever je zomaar melden dat je geen diensten meer dient te presteren? Heb je nog recht op betaling? Wat als je zelf ziek wordt? Furbo Legal schept voor jou duidelijkheid in de chaos.


Lees Meer
Furbo Legal @ Freelance Friday - online adviesdag: Het zelfstandigenstatuut: een zegen of vloek voor de freelancer?
Furbo Legal @ Freelance Friday - online adviesdag: Het zelfstandigenstatuut: een zegen of vloek voor de freelancer?

Op vrijdag 3 april 2020 organiseert UNIZO Freelance Friday.  De hele dag kan je als freelancer terecht op onze website voor tips & tricks, live chat met experten, livestream webinars en getuigenissen, interessante content en veel meer. Furbo Legal zal ook present zijn! Aarzel niet om je in te schrijven.


Lees Meer
Furbo Legal @ Freelancers in Belgium Day 2020
Furbo Legal @ Freelancers in Belgium Day 2020

Furbo Legal zal op 7 februari 2020 als partner aanwezig zijn op de 'Freelancers in Belgium Day 2020'.

Ellen zal verschillende praktische tips geven over de do's en don'ts van de opmaak van je contract als freelancer.


Lees Meer
Mag een recruiter eisen dat je als consultant andere opdrachten weigert?
Mag een recruiter eisen dat je als consultant andere opdrachten weigert?

Mag een recruiter van je eisen dat je geen andere opdrachten aanneemt zolang je in de running bent voor een project via zijn bureau?


Lees Meer
Wat te doen tegen wanbetalers?
Wat te doen tegen wanbetalers?

Ben je als freelancer gebonden door een overeenkomst waarin een veel te lange betaaltermijn is opgelegd? Of word je consequent te laat betaald door je opdrachtgever? Volgens UNIZO blijven wanbetalingen een plaag voor veel ondernemers. Daarom zoekt de zelfstandigenorganisatie getuigenissen. Lieven Cloots van UNIZO geeft meer duiding, Ellen Pensaert van Furbo Legal doet haar verhaal.


Lees Meer
Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers –DEEL 4 VRIJHEID VAN HIËRARCHISCHE CONTROLE

In het laatste deel van onze reeks over schijnzelfstandigheid, buigen we ons over het laatste criterium vrijheid van hiërarchische controle. Hiermee heb je, samen met de eerste drie bijdrages een inzicht in de belangrijkste criteria waar de sociale inspectie op inzoomt bij een onderzoek naar schijnzelfstandigheid.


Lees Meer
​ Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid –Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers - DEEL 3 VRIJHEID VAN ORGANISATIE VAN WERK

In onze reeks over schijnzelfstandigheid neemt nemen we onder de loep waarop schijnzelfstandigheid beoordeeld wordt door de sociale inspectie. In deel 3 zoomen we in op het derde criterium. Vrijheid van organisatie van het werk. Aan de hand van 4 vragen kaderen we de belangrijkste principes en bepalingen waar opdrachtgevers en freelancers beter rekening mee houden.


Lees Meer
Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers – DEEL 2 VRIJHEID ORGANISATIE ARBEIDSTIJD

In het eerste deel las je welke aspecten belangrijk zijn om te voldoen aan het eerste criterium de wil van de partijen. Het tweede criterium, vrijheid van organisatie van arbeidstijd, is een volgende belangrijke pijler in een samenwerking tussen opdrachtgever en freelancer. Wat zegt het contract en hoe vertaalt zich dat in de realiteit?


Lees Meer
Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers – DEEL 1 CRITERIUM DE WIL VAN PARTIJEN

In een reeks van vier bijdrages op NextConomy zoomt Ellen Pensaert van Furbo Legal in op deze vier criteria en wat ze concreet betekenen, enerzijds contractueel en anderzijds in de praktijk. De zogenaamde risicosectoren transport, bouw, schoonmaak en bewaking met meer criteria, laten we hier buiten beschouwing. Dit artikel gaat dieper in op criterium 1: de wil van partijen.


Lees Meer
Neem uw arbeidsreglement eens onder de loep
Neem uw arbeidsreglement eens onder de loep

Al te vaak zien we dat ondernemingen een standaarddocument hanteren voor hun arbeidsreglement. Nochtans verdient het de voorkeur om hier meer aandacht aan te besteden. We geven je enkele aandachtspunten mee om discussies achteraf te vermijden.


Lees Meer
Beste freelancer: voorziet uw overeenkomst met de opdrachtgever in een opzegmogelijkheid?

Al te vaak dienen wij vast te stellen dat in het contract tussen freelancer en opdrachtgever geen (duidelijke) opzegtermijn werd bepaald. Dit zorgt voor heel veel problemen en kan perfect vermeden worden door hier op voorhand even bij stil te staan. Wij geven je enkele tips mee in dit artikel.


Lees Meer
Wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Ook van toepassing op freelancers en opdrachtgevers?
Wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Ook van toepassing op freelancers en opdrachtgevers?

In het geval dat een freelancer in contact komt met bedrijfsgeheimen is het logisch dat een opdrachtgever/eindklant zich wil beschermen tegen het lekken van deze gegevens. Dit kan je doen door een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten of geheimhoudingsclausules te voorzien.


Lees Meer
Freelancers en contracten. Negen tips voor een goede samenwerkingsovereenkomst.
Freelancers en contracten. Negen tips voor een goede samenwerkingsovereenkomst.

Wie freelance werk verricht op kantoor van de opdrachtgever heeft voortaan altijd een geschrift nodig. Of je dit nu samenwerkingsovereenkomst, freelance overeenkomst of zelfstandige contract noemt, maakt op zich niet uit. Maar een document op zich waaruit blijkt dat jij als zelfstandige prestaties levert voor je opdrachtgever is verplicht.


Lees Meer
 Beste freelancer: maak werk van jouw algemene voorwaarden
Beste freelancer: maak werk van jouw algemene voorwaarden

In dit artikel focussen we op het belang van algemene voorwaarden voor de freelancer en geven we enkele aandachtspunten mee.


Lees Meer