​ Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – deel 3

In onze reeks over schijnzelfstandigheid neemt nemen we onder de loep waarop schijnzelfstandigheid beoordeeld wordt door de sociale inspectie. In deel 3 zoomen we in op het derde criterium. Vrijheid van organisatie van het werk. Aan de hand van 4 vragen kaderen we de belangrijkste principes en bepalingen waar opdrachtgevers en freelancers beter rekening mee houden.


Lees Meer
Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers – DEEL 2 VRIJHEID ORGANISATIE ARBEIDSTIJD

In het eerste deel las je welke aspecten belangrijk zijn om te voldoen aan het eerste criterium de wil van de partijen. Het tweede criterium, vrijheid van organisatie van arbeidstijd, is een volgende belangrijke pijler in een samenwerking tussen opdrachtgever en freelancer. Wat zegt het contract en hoe vertaalt zich dat in de realiteit?


Lees Meer
Zo wapen je je tegen schijnzelfstandigheid – Guidelines voor freelancers en opdrachtgevers – DEEL 1 CRITERIUM DE WIL VAN PARTIJEN

In een reeks van vier bijdrages op NextConomy zoomt Ellen Pensaert van Furbo Legal in op deze vier criteria en wat ze concreet betekenen, enerzijds contractueel en anderzijds in de praktijk. De zogenaamde risicosectoren transport, bouw, schoonmaak en bewaking met meer criteria, laten we hier buiten beschouwing. Dit artikel gaat dieper in op criterium 1: de wil van partijen.


Lees Meer
Neem uw arbeidsreglement eens onder de loep

Al te vaak zien we dat ondernemingen een standaarddocument hanteren voor hun arbeidsreglement. Nochtans verdient het de voorkeur om hier meer aandacht aan te besteden. We geven je enkele aandachtspunten mee om discussies achteraf te vermijden.


Lees Meer
21 mei 2019 – Uiteenzetting Freelancers en contracten door Furbo Legal @Ondernemersforum Unizo

Op 21 mei 2019 spreekt Ellen van Furbo Legal op het Ondernemersforum van Unizo in Vilvoorde. Zij geeft er een praktische sessie over de opmaak van je freelancecontract.


Lees Meer
Beste freelancer: voorziet uw overeenkomst met de opdrachtgever in een opzegmogelijkheid?

Al te vaak dienen wij vast te stellen dat in het contract tussen freelancer en opdrachtgever geen (duidelijke) opzegtermijn werd bepaald. Dit zorgt voor heel veel problemen en kan perfect vermeden worden door hier op voorhand even bij stil te staan. Wij geven je enkele tips mee in dit artikel.


Lees Meer
Wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Ook van toepassing op freelancers en opdrachtgevers?

In het geval dat een freelancer in contact komt met bedrijfsgeheimen is het logisch dat een opdrachtgever/eindklant zich wil beschermen tegen het lekken van deze gegevens. Dit kan je doen door een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten of geheimhoudingsclausules te voorzien.


Lees Meer
Freelancers en contracten. Negen tips voor een goede samenwerkingsovereenkomst.

Wie freelance werk verricht op kantoor van de opdrachtgever heeft voortaan altijd een geschrift nodig. Of je dit nu samenwerkingsovereenkomst, freelance overeenkomst of zelfstandige contract noemt, maakt op zich niet uit. Maar een document op zich waaruit blijkt dat jij als zelfstandige prestaties levert voor je opdrachtgever is verplicht.


Lees Meer
Beste freelancer: maak werk van jouw algemene voorwaarden

In dit artikel focussen we op het belang van algemene voorwaarden voor de freelancer en geven we enkele aandachtspunten mee.


Lees Meer