vierdelige reeks over de nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 voor freelancecontracten

vierdelige reeks over de nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 voor freelancecontracten


Vier op een rij: een verhelderende vierdelige reeks over de nieuwe B2B-wet Correcte contracten met een billijke balans zijn essentieel voor een succesvolle samenwerking.  Met dat uitganspunt als betrouwbare basis neemt Ellen Pensaert van Furbo Legal al meer dan twintig jaar contracten tussen professionele partners onder de loep én onder handen.  Dezelfde doelstellingen die Furbo Legal al twee decennia realiseert, worden sinds 1 december in de nieuwe B2B-wet geconcretiseerd, met een reeks wetten die erop gericht zijn onevenwichtige overeenkomsten te vermijden en indien nodig te bestrijden. Geen makkelijke materie, én al zeker niet voor niet voor freelancers. Als echte expert ter zake wil  Ellen Pensaert je dan ook wegwijs maken. In vier verhelderende artikels worden evenveel mogelijke moeilijkheden op een rij gezet én krijg je meer inzicht in de nieuwe B2B-wet. Tot het einde van het jaar staat er elke woensdag een nieuw artikel voor je klaar. In het kader van de nieuwe B2B-wet wordt jouw Wednesday tijdelijk ‘wet’-nesday. 

9/12 Zuiver potestatieve verbintenis 

16/12 Afstand van verhaal

23/12 Ruime exoneratie

30/12 Buitensporige schadebedingen 

De nieuwe B2B-wet: (be)dingen waar je als freelancer vanaf 1 december beter op let

Sinds 1 december is de B2B-wet in voege. Deze nieuwe artikels uit het Wetboek van Economisch recht moeten ondernemingen beschermen tegen onrechtmatige bedingen in overeenkomsten met andere ondernemingen.  Voor freelancers is dit in principe goed nieuws: een contractueel evenwicht wordt eigenlijk én eindelijk verplicht! Uiteraard is het een vorm van zekerheid dat je als freelancer tegen onrechtmatigheden kan procederen, maar vanzelfsprekend is het nog veel verstandiger om je (pro)actief te laten adviseren. Meer dan ooit is dit hét moment voor rechtskundige raad op maat, en dat is precies waar Furbo Legal voor staat. Ellen Pensaert is al jaren een referentie om met kennis van zaken jouw freelancecontract waterdicht te maken. 

Striktere spelregels voor een nieuw of verlengd contract, lopende overeenkomsten blijven intact De nieuwe B2B-wetgeving is uitsluitend van toepassing op contracten die vanaf 1 december worden afgesloten of op overeenkomsten die vanaf die datum worden verlengd. Klassiek gonst het bij heel wat ondernemingen van de ‘bedrijvigheid’ bij de start van een nieuw kalenderjaar en lopen er heel wat nieuwe of vernieuwde contracten vanaf 1 januari. Om ervoor te zorgen dat die ’nieuwjaarsbrief’ geen vergiftigd geschenk wordt, zorgt Furbo Legal voor relevant rechtskundig advies. De zwarte lijst: onder geen beding De wetgever plaatst in de B2B-wet vier bedingen op de zogenaamde zwarte lijst: deze vier clausules zijn verboden en zullen door de rechter als nietig verklaard worden. Door je contract grondig te controleren én je correct te adviseren, garandeert Furbo Legal dat deze clausules onder geen beding passeren: uiteraard is het veel constructiever en efficiënter om ervoor te zorgen dat de dingen niet in je contract staan dan achteraf naar de rechtbank te gaan. In de eerste twee artikels gaan we in op de twee bedingen uit deze lijst die vaak voorkomen in freelancecontracten. Het betreft de zuiver potestatieve verbintenis en afstand van verhaalDe grijze lijst: ‘onschuldig’ tot je het tegendeel bewijst De grijze lijst van de B2B-wet bevat acht bedingen waarvoor een vermoeden van onrechtmatigheid bestaat. Deze grijze lijst is dus een grijze zone en het komt erop aan de ‘fout’ van de tegenpartij aan te tonen. Geen evidentie, aangezien elk beding afhankelijk is van de concrete situatie én ruimte laat voor interpretatie. Het is dan ook geen overbodige luxe om uw contract onder de juridische loep te laten nemen: Furbo Legal houdt alle bedingen nauwkeurig tegen het licht en maakt jouw freelancecontract waterdicht.  Van de acht bedingen zijn er twee bijzonder relevant voor freelancers. Later deze maand wijden we twee artikels aan ruime exonoratie en buitensporige schadebedingen.

Nu al nood aan betrouwbaar advies voor uw contract? Neem dan meteen contact.