Opdrachtgever

“Goed opdrachtgeverschap” is dé uitdaging voor de opdrachtgevers.

Geef de freelancer de aandacht die hij verdient en dit werkt bevorderend voor het goede verloop van uw project.

Dit start reeds bij aanvang van het project: zorg voor een evenwichtig contract waarbij beide partijen zich comfortabel voelen.

Zorg verder voor een goed onthaal, correct, transparante communicatie tussen beiden en voorzie een “goede opvolging”. Ook “opvolgen” is een werkwoord en veel meer dan enkel een uitwisseling van prestaties en betaling van de factuur.

Vergeet niet dat freelancers onderling met elkaar praten en opdrachtgevers/eindklanten elkaar aan- of afraden.

Zo kunnen wij u o.a. helpen met:

  • de opmaak en/of advies over je raamovereenkomst
  • de opmaak en/of advies over je deelovereenkomst
  • de opmaak en/of advies over je dienstverleningsovereenkomst
  • de onderhandelingen met de klant over het contract