Waarom kiezen voor arbitrage?


Een bindende én betaalbare oplossing rijker: arbitrage in de kijker 

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het raadzaam om je contract door een expert te laten nalezen. Ellen Pensaert van Furbo Legal, gepokt en gemazeld in deze moeilijke materie, hamert erop om waterdichte en evenwichtige contracten te maken: ‘Goede afspraken maken immers goede vrienden en dat geldt zeker als professionele partijen zich verbinden. ‘Goed begonnen is half gewonnen’ gaat ook op in een contractuele context.’ Een correct contract is een ideaal vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking, maar zelfs dan kunnen er barsten komen in een harmonieus huwelijk, soms zelfs met onverzoenbare onderlinge geschillen. Te vaak wordt voor een objectieve oplossing eenzijdig gekeken naar een gerechtelijke procedure, een peperdure ‘grap’ die ook bijzonder lang kan aanslepen. Arbitrage is een minder gekend maar bijzonder valabel alternatief, met veelzijdige voordelen. Als arbiter is Ellen Pensaert écht een expert ter zake, en ze breekt vol overtuiging een lans voor een toegankelijke en efficiënte werkwijze die wel degelijk het verschil kan maken. 

Onpartijdige uitspraken met kennis van zaken: expertise als één van dé redenen om voor arbitrage te kiezen

Alvorens in te gaan op de talloze troeven van de arbitrage-aanpak, licht Ellen de weinig gekende werkwijze toe: “In de eerste plaats is het essentieel om te benadrukken dat arbitrage bevoegdheden met relevante rechtsgeldigheid heeft. Het synoniem ‘scheidsgerecht’ benadrukt de parallel met een ‘gewone’ gerechtelijke procedure, die zich onder meer vertaalt in bindende beslissingen. Er zijn echter ook vergaande verschillen. Zo wordt de beslissing niet genomen door rechters maar door experts, die op basis van professionele praktijkervaring een objectief oordeel kunnen vormen én vellen. Die expertise is misschien wel de belangrijkste reden om voor arbitrage te kiezen: terwijl een rechter vaak tijd noch achtergrond heeft om zich de details in een dossier eigen te maken, lezen, luisteren én oordelen arbiters echt met specifieke kennis van zaken. Zelf stel ik mijn specifieke expertise als bedrijfsjuriste ter beschikking voor de oplossing van ontslaggeschillen in arbeidsovereenkomsten en freelance-overeenkomsten, materie die voor mij ‘dagelijkse kost’ is.  Een oneven aantal arbiters zorgt voor een bindende uitspraak, waartegen ook geen beroep mogelijk is: arbitrage is een discrete en dynamische procedure die ook niet eindeloos blijft duren.” 

Hou ook bij geschillen je rechten intact: zet arbitrage als clausule in het contract

Ellen is een overtuigd pleitbezorger van arbitrage, een probate procedure in een gevarieerd gamma gevallen én voor veel freelancers de enige haalbare en betaalbare kaart. Partijen die bij geschillen deze werkwijze willen hanteren, moeten dat in hun onderlinge overeenkomst wel in een contractuele clausule stipuleren. 

“Contracten zouden evenwichtige overeenkomsten moeten zijn tussen gelijkwaardige partijen. Gelijkwaardig is echter geen synoniem voor gelijkaardig, en zeker op economisch vlak zijn de verschillen tussen een grote opdrachtgever en een freelancer dikwijls groot. Dat onderlinge onevenwicht is onvermijdelijk, maar het is wél absoluut te mijden dat het in een contract glipt, wat al te vaak gebeurt door uitsluitend terug te vallen op een gerechtelijke procedure bij eventuele geschillen. Omdat de freelancer niet kan bogen op een brede budgettaire basis en interne juridische expertise, is hij a priori de benadeelde partij en zal hij -zelfs als hij ‘in zijn recht’ is- dikwijls afzien van een dure gerechtelijke procedure. Ik probeer freelancers en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om een arbitrageclausule op te nemen in het contract, al dan niet in combinatie met de gebruikelijke gerechtelijke procedure. Als beide opties in het contract worden opgenomen, is het aan de dager om te beslissen welke procedurele piste hij prefereert.”

Een performante procedure met veelzijdige voordelen

“Arbitrage biedt hoe dan ook veel voordelen, en is wat mij betreft de meest menselijke én wenselijke werkwijze. Door een billijk tarief wordt de drempel lager gelegd, terwijl de efficiëntie en de deskundigheid stijgen. Dat laatste wordt positief beïnvloed door het feit dat de partijen in onderlinge overeenkomst de arbiters zélf kunnen kiezen op basis van hun expertise. Twee ‘tegengestelden’ gaan hier hand in hand, want de discrete formule is intern bijzonder transparant.” Op de website ‘Arbiters’ vind je een handig overzicht en een interessante introductie. Concrete vragen over arbitrage? Ellen Pensaert is expert ter zake, dus aarzel niet om een afspraak te maken.