Hoe verloopt de heropstart in functie van corona voor de freelancer? Gelden de preventiemaatregelen ook voor de freelancer?


Hoe verloopt de heropstart in functie van corona voor de freelancer? Gelden de preventiemaatregelen ook voor de freelancer? 

Ben ik als freelancer hier wel (opnieuw) welkom?

 

“Zorg dat je freelancer een even warm welkom krijgt als een nieuwe werknemer. Het naleven van de welzijnsverplichtingen start al van bij het onthaal”, zegt Ellen Pensaert, Furbo Legal. “En daar loopt het vaak al mis.” Ook nu in functie van een heropstart van de bedrijven waarbij de freelancer ook opnieuw start, blijft een transparante en duidelijke communicatie van belang omtrent de door hem na te leven preventiemaatregelen.

De Welzijnswet geldt voor iedereen die zich op de werkvloer bevindt: werkgevers, werknemers én freelancers. “In freelancecontracten wordt de Welzijnswet meestal opgenomen, maar de realiteit volgt niet altijd”, getuigt Ellen. “In sommige bedrijven bevat deze clausule ettelijke pagina’s. Alle aspecten rond gezondheid en welzijn zijn tot in de puntjes uitgewerkt. Maar dan hoor ik toch nog van de freelancer: Hier wil ik nooit meer werken.”

Ellen: “De verplichting om veiligheidsschoenen- en helm te dragen, uitleg over de transportlijnen in een magazijn, duiding over kleurcodes en verkeersborden, werking van bepaalde systemen, verplichte registratie, … Net zoals bij een nieuwe werknemer is het voor de freelancer levensnoodzakelijk dat hij op de eerste dag bij een opdrachtgever, alle informatie krijgt zodat hij zijn opdracht veilig kan uitvoeren. Anders bestaat de kans dat hij in dit geval onder een heftruck loopt.”

Deze verplichtingen en nog bijkomende preventiemaatregelen worden in functie van een heropstart als freelancer op 4 mei 2020 nog belangrijker.

Heropstart van de freelancer in tijden van corona

De extra preventiemaatregelen die nu gelden voor de bedrijven die op maandag 4 mei 2020 heropstarten gelden eveneens voor de freelancer. 

Jouw opdrachtgever dient je hiervan op de hoogte te brengen wanneer je jouw opdracht herneemt. Ook de freelancer dient de social distancing maatregelen na te leven. Legt de opdrachtgever nog extra maatregelen op waaronder:

-invullen van vragenlijst (opgelet met de verwerking van gevoelige persoonsgegevens – verboden door de GDPR-wetgeving);

-ondertekenen van te volgen richtlijnen zoals de nodige afstand bewaren, welke sanitaire voorzieningen worden getroffen, hoe zit het met de lunchpauzes, enz. … 

-het dragen van een mondmasker; 

-instructies omtrent het regelmatig wassen van de handen; 

-…

Lees deze dan zeer aandachtig. Teken alvast geen vragenlijst die navraag doet naar symptomen en waarbij jouw gegevens worden verwerkt enz. Een werknemer kan dit weigeren dit in te vullen maar evenzeer de freelancer. Bovendien is het standpunt van de GBA (=Gegevensbeschermingsautoriteit) heel duidelijk wat dit punt betreft. Dit is op hun website terug te vinden. Hier vind je de link naar de antwoorden: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoonsgegevens-op-de-werkvloer.

Er is ook een generieke gids opgesteld die als leidraad geldt voor de heropstart van de bedrijven. Ook hier is een stuk geweid aan externen die in de onderneming komen. Dus dit geldt evenzeer voor de freelancer. Link naar de gids: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids.pdf.

Psychosociale risico’s

“Maar ook buiten het magazijn, in een doodgewoon bureau, wordt de freelancer het best op de hoogte gebracht van de spelregels. Zo is het contractueel aangewezen in een clausule op te nemen dat de freelancer mee valt onder het beleid van de opdrachtgever. . Dat betekent dat wanneer een zelfstandige bij een conflict of pesterijen weet bij wie hij terecht kan en welke stappen hij kan ondernemen.”

“In sommige contracten lees ik dat de verplichtingen rond de Welzijnswet en de psychosociale risico’s onder de verantwoordelijkheid vallen van de externe. Dat is helemaal niet correct. Een opdrachtgever kan tegen een freelancer nooit zeggen: Volg zelf maar je welzijnsverplichtingen op. Hoe kan hij weten welke regels er van toepassing zijn binnen jouw bedrijf?”

Draaiboek

“Naast een draaiboek voor onze vaste medewerkers, hebben we bij Furbo ook een draaiboek voor onze zelfstandigen gemaakt. Hoe verlopen de gesprekken, hoe gaan wij te werk, wat is onze bedrijfsfilosofie, met welke verplichtingen moeten wij rekening houden in het kader van onze erkenningen, GDPR-verplichtingen, … Dat staat allemaal in het draaiboek.” 

Dit draaiboek is nu aangevuld met richtlijnen die de extra preventiemaatregelen bevatten die wij als opdrachtgever en werkgever genomen hebben en die dus ook voor onze freelancers gelden. Ook voor onze freelancers is het welzijn van belang. 

Werkgeversgezag uithollen

“Ik vind dat de richtlijnen in het draaiboek, het werkgeversgezag niet uithollen. Bepaalde zaken moet je nu eenmaal op papier zetten zodat de opdracht soepel verloopt. Zo mag je in het draaiboek wel vragen om jou te contacteren wanneer een freelancer afwezig zal zijn of gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar zal zijn, maar je mag uiteraard geen gedetailleerde verlofprocedure die voor je werknemers geldt, opnemen. Dat ruikt naar schijnzelfstandigheid.”

Schrik voor de freelancer

Ben ik hier welkom? Deze vraag spookt weleens door het hoofd van een freelancer op zijn eerste dag bij een opdrachtgever. Hij heeft nog geen toegang tot het systeem, het e-mailadres is nog niet gemaakt, er wordt niet getoond waar de koffie staat, de collega’s zijn niet op de hoogte gebracht dat hij er start … Het zijn situaties die nog te frequent voorkomen. Het lijkt wel alsof men schrik heeft om met de freelancer te communiceren.”

“Ik heb onlangs gehoord van een freelancer dat hij bij zijn opdrachtgever niet samen mocht lunchen met de werknemers. En dat hij in het bedrijfsrestaurant meer moest betalen dan de vaste collega’s. Dat zijn inderdaad randzaken, maar het zijn die eerste ergernissen die zich dan ook gaan weerspiegelen in andere facetten. Als de basis niet in orde is, dan riskeert men dat de opdracht eerder dan verwacht kan aflopen.”

Vragen? Contacteer Furbo Legal

Furbo Legal blijft ten allen tijde ter beschikking voor de freelancers. Heb je vragen over je contract of wil je bepaalde afspraken geformaliseerd zien? Wij kunnen je bijstaan in deze toch wel speciale periode! Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected] of telefonisch via 0471/700 696 (Ellen).