Beste freelancer: maak werk van jouw algemene voorwaarden


“Help, mijn klant betaalt zijn factuur niet”

Al te vaak krijgen we vragen van freelancers die met de handen in hun haar zitten wanneer hun factuur niet wordt betaald.  Dan pas gaat bij de meesten een alarmbel af en vragen ze zich af “hoe beschermd ben ik eigenlijk als dit de verkeerde kant blijkt uit te gaan?”.  Blijkt dat de  freelancer geen algemene voorwaarden heeft of voorwaarden die hem onvoldoende beschermen waardoor we geen actie kunnen ondernemen of actie die niets gaat opleveren.

Daarom: anticipeer op dergelijke situaties. Zorg voor goede, heldere en duidelijke algemene voorwaarden volledig afgestemd op jouw specifieke activiteit (jouw expertise).

Weet wie je klant(en) is(zijn)

Zijn je klanten voornamelijk particulieren of ondernemingen? Dit is van groot belang bij de opmaak van de voorwaarden. Bij particulieren dienen wij immers rekening te houden met een aantal strengere bepalingen.

Annulering

Wat doe je als jouw klant kort dag meldt dat de opdracht toch niet doorgaat terwijl jij hier al de nodige voorbereidingen had getroffen. Voorzie dergelijke onaangename situaties in je voorwaarden om niet met lege handen achter te blijven.

Aansprakelijkheid

Dit is een van de belangrijkste topics dat dient opgenomen te worden in jouw algemene voorwaarden. Waarvoor ben jij als freelancer aansprakelijk tijdens en na je opdracht? Zo kan je maar beter zorgen dat je niet aansprakelijk wordt gesteld wanneer de klant zelf je foute input doorgeeft. Neem ook zeker op dat je niet aansprakelijk bent voor gevolgschade. Het zou je maar moeten gebeuren dat men claimt dat door jouw fout de omzet aanzienlijk gedaald is en dat je hiervoor dient op te draaien. Dergelijke doemscenario’s willen we voorkomen.

Betalingsmodaliteiten

Voorzie in je voorwaarden binnen welke termijn de factuur betaald dient te worden. Wil je interesten voorzien of mogelijks een forfaitaire schadevergoeding bij laattijdige betaling om enigsziens te worden vergoed voor het feit dat je lang op een betaling dient te wachten?.

Wanneer jouw klant een korting heeft gekregen en hij betaalt niet tijdig, wordt best voorzien dat deze kortingen dan vervallen. Wil je nog verder diensten verlenen als jouw factuur niet of niet tijdig wordt betaald?  Voorzie dan zeker de mogelijkheid tot het niet onmiddellijk verder leveren van prestaties totdat jouw factuur is betaald.

Kennisname en aanvaarding

Staan je algemene voorwaarden eindelijk op punt? Dan begint het pas. Zorg ervoor dat je klant er kennis van heeft kunnen nemen en deze ook aanvaard heeft. Daarom:  steeds meesturen met je offerte per e-mail in een aparte bijlage en bij elke verdere correspondentie. Wij voorzien ook een clausule omtrent deze kennisname en aanvaarding in jouw voorwaarden. Bij particulieren laat je de voorwaarden best uitdrukkelijk ondertekenen of voorzie je op de offerte een vakje waarin ze voor akkoord tekenen met de voorwaarden.

Conclusie

Zijn mijn algemene voorwaarden up-to-date en ben ik voldoende beschermd om niet met onaangename situaties te worden geconfronteerd. Laat je daarom bijstaan door Furbo Legal.