Toegankelijk juridisch advies voor freelancers! Interview met Ellen


In het HR-spectrum van hard HR naar soft HR, vind je Ellen aan de hard side. “Een vroegere werkgever omschreef mij enkele jaren geleden als: keihard voor de feiten, zacht voor de persoon. En dat ik zowel de feiten als de mensen in mijn job nodig heb, was mij al tijdens mijn studies duidelijk. Ik wist dat ik met mijn twee voeten in de bedrijven wilde staan. Mijn eerste carrièrestappen zette ik in de verzekeringswereld, maar in het kluwen van documenten en attesten miste ik de menselijke interacties en de dynamiek van de bedrijfswereld.

Balans tussen rechten en plichten

Vandaag begeleidt Ellen als bestuurder van Furbo Legal bedrijven en freelancers bij hun juridische vraagstukken. Contractueel recht is een van Ellens stokpaardjes. “Ik streef ernaar om van contracten evenwichtige samenwerkingsovereenkomsten te maken waarbij de rechten en de plichten in balans zijn voor beide partijen. Want dat is de basis voor succesvolle samenwerkingen. Dat betekent ook dat ik in gevallen waar dat evenwicht zoek is en waarin partijen oneerlijke clausules voorgeschoteld krijgen, ik bergen verzet om deze juridisch recht te trekken. Want ik merk dat freelancers hiervoor nog veel te weinig op hun strepen durven staan.”

Ellen Pensaert studeerde in ’97 af als juriste met de ambitie om de bedrijfswereld te ontdekken. Na jaren met de neus tussen de boeken en wetteksten te zitten was de gretigheid om de theorie in de praktijk om te zetten groot. “Het jammere aan de opleiding rechten is dat het duurt tot je in de dagelijkse realiteit staat om te beseffen hoe je met je kennis het verschil kan maken en welke impact dat heeft.” Na een korte start in de verzekeringswereld, bouwde Ellen haar carrière uit in de uitzendwereld en ondertussen leidt ze al 7 jaar haar eigen kantoor.” Met Furbo Legal, zette ze de stap als zelfstandige en vormt ze een tandem met haar man die het trainingscenter Furbo runt dat zich o.a. specialiseert in veiligheids- en preventietrainingen.

Ondernemersbloed

Dat Ellen haar expertise heeft uitgebouwd in contractueel-, arbeids-, vennootschaps-, en economisch recht vloeit voort uit haar overstap naar de uitzendwereld waarin ze 13 jaar zowel commercieel als juridisch mee de krijtlijnen zette bij een sterk groeiende speler. De dynamiek van werken voor mensen en bedrijven, en dat in een internationale context bij een sterk groeiend bedrijf, wakkerde de ondernemer in Ellen aan. In 2013 bouwde ze parallel met de zaak van haar man haar eigen kantoor uit waarin ze als legal consultant zowel juridisch advies verleent als training geeft aan bedrijven over ondermeer juridische topics, veiligheids- of arbeidswetgeving.

Een contract is het enige middel waarmee je de risico’s die inherent zijn aan ondernemen, inperkt.

Contracten, algemene voorwaarden, juridisch klankbord

Als legal consultant adviseert Ellen heel wat freelancers bij de opmaak van contracten, algemene voorwaarden en geschillen in samenwerkingen.” Ik ken het reilen en zeilen tussen opdrachtgevers en freelancers en de rol van projectbureaus. En ik zie daar vaak opvallend scheefgetrokken situaties, niet zelden in het nadeel van de freelancers. Freelancers staan soms onvoldoende stil bij het belang van een goed, evenwichtig contract. Het is de basis van een succesvolle samenwerking en het is belangrijk om bij de start al mogelijke knelpunten te detecteren en aan te kaarten. Een contract is het enige middel waarmee je de risico’s die inherent zijn aan ondernemen, inperkt. Heb je geen contract, dan sta je in de kou als er iets fout loopt. Heb je een onevenwichtig contract, dan creëert dat een vals gevoel van veiligheid. En dat is wat ik te veel zie gebeuren bij samenwerkingen met opdrachtgevers. Maar ook met projectbureaus. Soms zie ik clausules die allesbehalve juridisch correct zijn of clausules die gewoonweg niet nageleefd worden, denk maar aan opzegtermijnen. En dat verbaast me, zeker als je ziet aan welke marges projectbureaus werken.”

Voor freelancers moet duidelijk zijn dat een jurist net zo belangrijk is als pakweg een boekhouder om een sterke en gezonde business uit te bouwen.

Essentieel juridisch klankbord

Ellen: “Wat ik doe is ervoor zorgen dat de rechten en plichten in balans zijn en dat die verstaanbaar vertaald worden naar alle partijen. Ik zorg ervoor dat juridisch advies toegankelijk en betaalbaar is. Want voor freelancers moet duidelijk zijn dat een jurist net zo belangrijk is als pakweg een boekhouder om een sterke en gezonde business uit te bouwen.”

Nieuwe kansen voor HR

Niet alleen freelancers doen een beroep op Ellen, ook heel wat bedrijven kloppen aan voor juridisch advies en daarvoor werkt de juriste vaak heel nauw samen met hr-afdelingen. “Ik stel vast dat een hr-beleid gemakkelijk blijft hangen in het vertrouwde. Daarom blijft de focus dikwijls uitsluitend liggen bij vaste medewerkers. Want dat is de context waar veel hr-mensen al jaren in werken en waarin ze vaak ook gevormd zijn in studies en trainingen. Voor alternatieve tewerkstellingsvormen ontbreekt vaak extra juridische en praktische bagage. Hoe zit dat met tarieven, contracten of procedures voor externen? Wat valt onder de typering ‘externe’? Hoe organiseer je je tegenover freelancers? Deze vragen komen vaak tot bij mij omdat het buiten de algemene juridische kennis valt. Het zijn vragen die op mijn lijf geschreven zijn. Ik schets graag het juridische kader, maar evengoed werk ik de procedures en de strategische krijtlijnen uit die werkbaar zijn. Dat pragmatische en die probleemoplossende kant, onderscheidt mij van juristen die zich liever concentreren op wetteksten en de theoretische benadering.”