Een langere betalingstermijn voor de freelancer in zijn contract met als reden 'corona'! Een drogreden?


Langere betaaltermijn omwille van corona: hoe freelancers ook financieel lijden in onzekere tijden 

Corona veroorzaakt al een jaar lang heel wat averij. Het virus hypothekeert ook het economische elan en dwingt bedrijven om te wikken en te herschikken. Bij die hertekening zijn freelancers vaak het kind van de rekening. Een bittere pil, maar tussen opdrachtgevers en freelancers is er  vaak wederzijds respect en goede wil. Helaas woekert er tussen al die solidariteit ook onverholen opportunisme: Covid krijgt plots ‘schijnsymptomen’ en wordt misbruikt om langere betaaltermijnen in contracten met freelancers te integreren. 

Ellen Pensaert van Furbo Legal waarschuwt voor buitensporige betaaltermijnen die de financiële gezondheid van freelancers in gevaar kunnen brengen. Van begripvol naar onbegrijpelijk Corona zorgt ervoor dat ook bijzonder succesvolle samenwerkingen onder druk komen te staan: de rauwe realiteit noopte sommige opdrachtgevers ertoe om de betalingstermijn van freelancers te verlengen, ondanks voorgaande en steeds gehonoreerde afspraken. 

In een vorig artikel riep Ellen Pensaert op tot onderling overleg en wederzijds water bij de wijn: in geval van oprechte overmacht is het veel zinvoller om de samenwerking te waarderen dan een voorstel door een juridische bril te katapulteren. In het kielzog van deze tijdelijke noodoplossingen, wordt corona steeds vaker ‘misbruikt’ om blijvende, buitensporige betalingstermijnen op te nemen in nieuwe contracten. Een begripvolle benadering is hier niet aan de orde: dit ongehoorde opportunisme is even onbegrijpelijk als onaanvaardbaar. Een langere betaaltermijn bedreigt als freelancer je levenslijn.

Als senior legal counsel van Furbo Legal beschouwt Ellen Pensaert een waterdicht contract als hét solide startschot van een succesvolle samenwerking: goede afspraken maken goede vrienden. “Contracten staan vaak vol juridisch jargon: de meeste mensen wagen zich niet aan die ‘kleine lettertjes’. Begrijpelijk, maar in tegenstelling tot de factuur van pakweg een broodrooster is het bij een professionele overeenkomst wel aan de orde om je contract grondig na te (laten) lezen. Als expert bij uitstek is Furbo Legal dé preferentiële partner voor een correct contract. Een eerlijk evenwicht is daarbij dé betrouwbare basis. Het omgekeerde geldt helaas ook: meer dan twintig jaar ervaring leert me dat een onevenwichtige overeenkomst een veeg voorteken van professionele problemen is. 

In voorgaande artikels ging ik al uitvoerig in op deze moeilijke materie, en ook een langere betaaltermijn past perfect binnen dit knellende contractuele keurslijf dat de bewegingsvrijheid van de freelancer beperkt. Het feit dat een opdrachtgever ondanks corona in staat is om een beroep te doen op de diensten van een freelancer, is een impliciete indicatie dat hij ook voor die dienstverlening kan betalen. Datzelfde virus inroepen om een langere betaaltermijn te rechtvaardigen, is een drogreden én een praktijk die de economische gezondheid van de freelancer bedreigt: voor veel freelancers is het geen sinecure om twee of meer inkomstenloze maanden te overbruggen.”

Vraag raad vóór je handtekening er staat

Te weinig freelancers doen proactief een beroep op externe expertise, waardoor velen voor een onevenwichtige overeenkomst met velerlei valkuilen kiezen. Raad na daad komt echter te laat. Het is veel verstandiger om proactief Furbo Legal te consulteren: Ellen Pensaerts objectieve, oordeelkundige opinie zorgt voor onmisbare ondersteuning bij de opmaak of de bijsturing van een contract.  Op zoek naar betrouwbare en betaalbare bijstand voor uw contract? Neem vrijblijvend contact.