De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet

De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet


De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet Artikel ¼: de zuiver potestatieve verbintenis

Sinds 1 december 2020 is de nieuwe B2B-wet van kracht. Een reeks wetten beschermt freelancers en andere ondernemers tegen onevenwichtige overeenkomsten met professionele partners. Deze nieuwe spelregels gelden alleen voor nieuwe contracten en contracten die verlengd worden. De ‘zwarte lijst’ bevat vier verboden bedingen die de facto geen rechtsgeldigheid hebben. Daarnaast staan op de zogenaamde grijze lijst acht clausules waarvoor een vermoeden van onrechtmatigheid rijst.  In een vierdelige reeks wil Ellen Pensaert van Furbo Legal jou als freelancer door deze moeilijke materie leiden én krijg je tips om vier valkuilen te vermijden. Dit eerste artikel zoomt in op de zuiver potestatieve verbintenis. 

De zuiver potestatieve verbintenis: een clausule die te allen tijde ongeldig is

De zuiver potestatieve verbintenis is één van de vier verboden bedingen uit de zwarte lijst.  Zo’n zwarte lijst lijkt op het eerste gezicht een duidelijk verhaal, maar contracten worden zelden opgesteld in transparante taal. Op die manier bestaat de kans dat je je als freelancer verslikt in juridisch jargon en een onwettelijke overeenkomst afsluit. Door een potestatieve verbintenis te ondertekenen, onderwerp je je als freelancer aan een voorwaarde waarvan de vervulling uitsluitend van de andere partij afhangt. Een rechter kan én zal die clausule weliswaar nietig verklaren, maar met het juiste juridische advies kan je je die tijd-en geldrovende procedure besparen. Furbo Legal adviseert met kennis van zaken, waardoor je de juiste keuzes kan maken. 

De bedreigende situatie van een onevenwichtige relatie 

De B2B-wet bestrijdt onevenwichtige overeenkomsten tussen professionele partijen. Een eenvoudig B2C-voorbeeld illustreert dergelijke vertroebelde verhouding: in de ‘kleine letters’ van een offerte kan de particuliere klant door zijn handtekening meteen worden gebonden aan de voorwaarden van de offerte, terwijl diezelfde voorwaarden voor de leverancier pas bindend zijn als hij de bestelling aanvaardt. Ook B2B-contracten zijn helaas al te vaak eenzijdig eenrichtingsverkeer: zelden is een contract het resultaat van opbouwend onderling contact. Opdrachtgevers en freelancers zijn dan misschien niet economisch gelijkaardig, ze zijn wél juridisch gelijkwaardig. Het verbod op zuiver potestatieve verbintenissen pakt met bindende beperkingen kennelijk onevenwicht aan. Een klassieke clausule geeft de opdrachtgever als enige de mogelijkheid om een samenwerking stop te zetten. Door dergelijk contract te ondertekenen ben je als freelancer een potentiële prooi van de grillen van de opdrachtgever. De nieuwe B2B-wet catalogeert dit gekende gebruik vanaf nu als misbruik. 

Laat je als freelancer juridisch adviseren alvorens een contract te valideren

Zeker voor freelancers is het een verstandige zet om een beslagen jurist te contacteren alvorens een onderlinge overeenkomst te honoreren. Je kan net als collega’s kiezen voor de enthousiaste Furbo Legal-expertise: al twee decennia zijn er heel wat freelancers die pas een contract tekenen nadat ze op Ellen Pensaerts advies konden rekenen. Over de zuiver potestatieve verbintenis is Ellen erg duidelijk: het is veel beter om je contract te laten nalezen en onwettige onderdelen te laten schrappen, dan in de loop van het traject naar de rechter te moeten stappen.