Risico's vermijden bij het inhuren van externen

Risico's vermijden bij het inhuren van externen


Furbo Legal, partner van NextConomy is één van de sprekers van de minilearnings waarbij het volgende item werd besproken. De volledige bespreking vind je terug op deze link: https://www.nextconomy.be/2020...

Als opdrachtgever de voorwaarden van een overeenkomst eenzijdig wijzigen, mag dat?

Bij het uitbreken van de coronacrisis hebben veel opdrachtgevers gezocht naar mogelijkheden om kosten te besparen. Daarbij zijn ze ook gaan sleutelen aan de contracten van freelancers, vaak zelfs zonder overleg. Maar mag dat? Ellen Pensaert van Furbo Legal krijgt hier dagelijks mee te maken. Ze schetst 3 veelvoorkomende situaties en alternatieven:

  1. Als opdrachtgever de betalingstermijn eenzijdig aanpassen.

Bekijk zeker eerst welke bepalingen hierover in het contract staan. Ideaal ga je in overleg met de freelancer over de aanleiding van je vraag, en zoek je samen naar een ‘gulden middenweg’, een tussenoplossing waarmee je beiden kan leven. Bevestig vervolgens alles op papier, waarbij je ook vastlegt dat dit een tijdelijke regeling betreft.

  1. Als opdrachtgever of projectbureau de overeenkomst eenzijdig stopzetten

“speciale tijden vereisen speciale oplossingen” stelt Ellen. Moet je toch het contract voortijdig stopzetten, controleer dan zeker de bepalingen in het contract. In principe is de opzegtermijn ook de verbrekingsvergoeding. Dit geldt ook voor de projectbureau ’s waar de freelancer een contract mee heeft. Gouden tip naar de toekomst toe: regel de verbreking in toekomstige contracten zodat dit in evenwicht is voor alle betrokken partijen.

  1. Als opdrachtgever de afspraken over het tarief of het werkvolume eenzijdig wijzigen

Een praktijk die Ellen veel tegenkomt in deze crisistijd en waarbij opdrachtgevers doorgaans eenzijdig communiceren. Vermijd om dit zo te doen, stelt Ellen. Vertrek van het contract en ga vervolgens de dialoog aan. Gaat de freelancer mee in de gevraagde aanpassing leg dit dan vast in een annex, net zoals je daar dan ook bepaalt wanneer het oorspronkelijke tarief of werkvolume weer hersteld zal worden.

2.  Als opdrachtgever of projectbureau de overeenkomst eenzijdig stopzetten

“speciale tijden vereisen speciale oplossingen” stelt Ellen. Moet je toch het contract voortijdig stopzetten, controleer dan zeker de bepalingen in het contract. In principe is de opzegtermijn ook de verbrekingsvergoeding. Dit geldt ook voor de projectbureau ’s waar de freelancer een contract mee heeft. Gouden tip naar de toekomst toe: regel de verbreking in toekomstige contracten zodat dit in evenwicht is voor alle betrokken partijen.

3.  Als opdrachtgever de afspraken over het tarief of het werkvolume eenzijdig wijzigen

Een praktijk die Ellen veel tegenkomt in deze crisistijd en waarbij opdrachtgevers doorgaans eenzijdig communiceren. Vermijd om dit zo te doen, stelt Ellen. Vertrek van het contract en ga vervolgens de dialoog aan. Gaat de freelancer mee in de gevraagde aanpassing leg dit dan vast in een bijlage aan de overeenkomst, net zoals je daar dan ook bepaalt wanneer het oorspronkelijke tarief of werkvolume weer hersteld zal worden.