De puntjes op de i: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet!


Sinds 1 december 2020 is de nieuwe B2B-wet van kracht. Een reeks wetten beschermt freelancers en andere ondernemers tegen onevenwichtige overeenkomsten met professionele partners. Deze nieuwe spelregels gelden alleen voor nieuwe contracten en contracten die verlengd worden. De ‘zwarte lijst’ bevat vier verboden bedingen die de facto geen rechtsgeldigheid hebben. Daarnaast staan op de zogenaamde grijze lijst acht clausules waarvoor een vermoeden van onrechtmatigheid rijst. 

 

In een vierdelige reeks wil Ellen Pensaert van Furbo Legal jou als freelancer door deze moeilijke materie leiden én krijg je tips om vier valkuilen te vermijden. In het eerste artikel ging Ellen dieper in op de zuiver potestatieve verbintenis, één van de vier bedingen uit de zwarte lijst. Vandaag zoomt ze in op het andere bedreigende beding uit die verboden groep en neemt ze ‘afstand van elk middel van verhaal’ onder de loep.  

Afstand van elk middel van verhaal: onevenwichtig én volkomen illegaal 

Wat betekent het juridische ‘afstand van elk middel van verhaal’ in mensentaal? De clausule houdt in dat de ene partij bij een betwisting geen verhaal kan uitoefenen tegen de andere partij. In geval van onenigheid kan die ene partij een beslissing wel onderling contesteren, maar heeft ze niet het recht om die bij een neutrale derde partij te protesteren. Geen recht betekent ook geen recht-bank, de meest gekende derde partij om ‘verhaal’ te halen en grondige geschillen te beslechten.  De nieuwe B2B-wetgeving wil gelijkwaardige relaties tussen professionele partners garanderen. Deze concrete clausule is als schoolvoorbeeld van openlijk onevenwicht dan ook absoluut verboden.

Klare taal: stem nooit in met afstand van verhaal 

Als onderdeel van de zwarte lijst, verwerpt de nieuwe B2B-wet ‘afstand van verhaal’ klaar en duidelijk. Dat klaar en duidelijk is echter zelden of nooit van toepassing op contractuele teksten: en zo zetten kleine lettertjes in juridische taal de deur op een kier voor afstand van verhaal.  Onbewust zou je als freelancer wel eens compromitterende afspraken kunnen maken: laat daarom je contract zeker screenen door een juridisch expert met kennis van zaken. Hoewel de wet duidelijk stipuleert dat de clausule absoluut verboden is, kan alleen een rechter ze nietig verklaren. Tegenstrijdig, zuur én duur als je door je handtekening hebt aangegeven om afstand te doen van dergelijke gerechtelijke stappen. Het is écht aan de orde om dit beding te allen tijde te vermijden. Contacteer daarom Furbo Legal om je contractuele afspraken te begeleiden: Ellen Pensaert kan freelancers optimaal adviseren en zal deze clausule nooit laten ‘passeren’. Ellens contractuele controle is een verstandige ‘investering’ met rechtstreeks rendement: voor een succesvolle samenwerking is een correct en evenwichtig contract immers een onmisbaar fundament!