Freelancer zijn in tijden van Corona


Het zijn voor iedereen verwarrende tijden, zo ook voor jou als freelancer.

Volgende vragen rijzen al snel: Kan je opdrachtgever je zomaar melden dat je geen diensten meer dient te presteren? Heb je nog recht op betaling? Wat als je zelf ziek wordt?

 Furbo Legal schept voor jou duidelijkheid in de chaos.

1. Belang van een goed contract

Alles begint bij een goed evenwichtig contract”, dit is het stokpaardje van Furbo Legal en in deze tijden wordt het belang hiervan nog maar eens duidelijk onderstreept. Nog al te vaak horen we dat freelancers geen contract hebben afgesloten en louter werken op basis van (jarenlang) vertrouwen. De dag van vandaag kan dit financiële gevolgen hebben. Zo mis je een regeling omtrent overmacht en/of clausule wat in geval van beëindiging van mijn contract. Op die manier kan je morgen simpelweg worden gemeld dat je niet meer hoeft te komen.

Heb je wel een contract dan blijven alle commerciële afspraken van toepassing en dien je je aan het contract te houden. Kijk echter zeker na wat er bepaald is omtrent eventuele overmacht/imprevisie. In sommige gevallen kan de opdrachtgever zich bijvoorbeeld na x- aantal dagen beroepen op overmacht om zo de overeenkomst te schorsen of op termijn te beëindigen.

Wees echter proactief in dit verhaal en ga in gesprek met je opdrachtgever omtrent het verdere verloop van de opdracht. Indien je bijvoorbeeld maar voor 1 opdrachtgever werkt kan het zijn dat er op dit moment niet voldoende werk is om voltijds prestaties te leveren.  Misschien kan je dan wel tijdelijk 1 dag minder werken? Zo ben je toch al zeker van een inkomen en kom je de opdrachtgever in die zin ook tegemoet.

Onthoud echter wel dat als je afspraken maakt met de opdrachtgever, deze schriftelijk op te nemen. Wil je dit even laten nakijken of dit allemaal in orde is, kan je hiervoor bij ons terecht.

2. Wat als je ziek bent?

Wat als jezelf ziek bent en thuis dient te blijven? Mocht je een verzekering arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten, neem contact op met je makelaar om de voorwaarden hiervan na te gaan.

3. Wat als je jouw opdracht moet stopzetten?

Ben je zelfstandige in hoofdberoep? In bepaalde gevallen kan je ook recht hebben op een overbruggingspremie. De overheid heeft deze maatregel immers versoepeld voor de maanden maart en april voor zelfstandigen die gedwongen worden hun zelfstandige activiteit te onderbreken door situaties van overmacht. Wanneer je je beroepsactiviteit niet meer kan uitoefenen voor meer dan 7 dagen omwille van het coronavirus, bedraagt het crisisoverbruggingsrecht in maart en april een volledig maandbedrag in plaats van een uitkering voor 7 dagen. Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro per maand zonder kinderlast en 1.614,10 euro met kinderlast. 

Daarnaast zijn er ook verschillende regelingen mogelijk omtrent je sociale bijdragen mocht dit een probleem vormen. Je kan een vermindering aanvragen van je voorlopige sociale bijdragen voor 2020. Je kan ook uitstel van betaling met een jaar vragen voor de sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020. Verder kan je ook een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. Er zijn hier dus zeker verschillende mogelijkheden. Bekijk deze zeker met je boekhouder en sociaal verzekeringsfonds.

Heb je meer vragen hieromtrent? Neem dan zeker ook een kijkje op volgende website: https://www.unizo.be/steunmaatregelen-specifiek-voor-zelfstandigen-coronatijden

4. Vragen? Contacteer Furbo Legal

Furbo Legal blijft ten allen tijde ter beschikking voor de freelancers. Heb je vragen over je contract of wil je bepaalde afspraken geformaliseerd zien? Wij kunnen je bijstaan in deze woelige periode! Aarzel niet om ons te contacteren via [email protected] of  telefonisch via 0471/700 696 (Ellen) of 0474/965 077 (Nathalie).