Mag een recruiter eisen dat je als consultant andere opdrachten weigert?


Stel: je staat via een recruiter op de shortlist voor een opdracht samen met nog vier andere kandidaten. Op dat moment word je ook gecontacteerd voor een andere opdracht via een contact uit je netwerk. Dat communiceer je heel eerlijk aan de rekruteerder. Die eist dat je geen andere projecten toezegt zolang er geen uitsluitsel is van zijn klant. Mag dat?

Welke sancties?

Neen. Er is geen enkele juridische grond die zegt dat een rekruteerder dat van jou als freelancer kan en mag eisen”, zegt Ellen. “Wat is de sanctie als je eerst via e-mail toezegt en daarna dat aan jouw laars lapt? Dat je waarschijnlijk geen opdrachten meer krijgt via dat bureau?

Loop weg

Mijn advies? Zoek een andere recruiter of een ander bureau om mee samen te werken. Is deze man of vrouw écht geïnteresseerd in jouw expertise of eerder in de omzet? Dit is ook iemand waarbij de kans zeer groot is dat die jou links laat liggen wanneer je bijvoorbeeld problemen (lees: uitdagingen) hebt met de eindklant.

Maar ik besef ten volle dat vooral beginnende freelancers het soms erg moeilijk hebben om niet in te gaan op dergelijke vraag van de rekruteerder. Ze beseffen niet altijd dat wat de recruiter vraagt, niet mag, ze hebben de opdracht nodig of het project is heel interessant voor hun portfolio.

Buikgevoel

Het zijn zulke rekruteerders die de markt kapot maken. Het is aan de freelancer om hen te stoppen. Als de onderhandelingen over het contract stroef verlopen en je krijgt te horen dat andere freelancers minder moeilijk doen of het contract meteen tekenen … vertrouw dan op je buikgevoel en besef: deze opdracht gaat wellicht niet over rozen lopen.