De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet!


Sinds 1 december 2020 is de nieuwe B2B-wet van kracht. Een reeks wetten beschermt freelancers en andere ondernemers tegen onevenwichtige overeenkomsten met professionele partners. Deze nieuwe spelregels gelden alleen voor nieuwe contracten en contracten die verlengd worden. In een vierdelige reeks wil Ellen Pensaert van Furbo Legal jou als freelancer door deze moeilijke materie leiden én krijg je tips om vier valkuilen te vermijden.   

In de eerste twee artikels werd ingegaan op zuiver potestatieve verbintenis en afstand van elk middel van verhaal, twee clausules uit de ‘zwarte lijst’ die per definitie geen rechtsgeldigheid hebben. Aangezien de nietigverklaring uitsluitend kan gebeuren via een gerechtelijke procedure, blijft het verstandig om op voorhand bij te sturen. Dat geldt zeker voor de artikels uit de ‘grijze lijst’, die zoals de naam doet vermoeden ruimte laat voor interpretatie. Bij clausules die qua geldigheid niet uitblinken in transparantie, is relevant rechtskundig advies dé beste garantie: Furbo Legal is al meer dan twintig jaar een betrouwbare rechterhand voor elke klant. Vandaag belicht Ellen de clausule van de ruime exoneratie, die zeker voor freelancers vergaande gevolgen kan hebben.  

Ruime exoneratie: de kiem van een levensbedreigende situatie 

Exoneratie is voor de meesten waarschijnlijk Latijn, en daar ligt de oorsprong van het moeilijke woord ook. In toegankelijke en transparante taal is een exoneratiebeding een contractuele clausule waarbij een partij zich geheel of gedeeltelijk vrijstelt van haar aansprakelijkheid en die als zwartepiet doorspeelt naar de andere partij. Die laatste zal dergelijke contractuele clausule altijd als een loden last ervaren, maar zeker voor freelancers is het bedreigende beding een zakelijk zwaard van Damocles. 

Een te ruime exoneratie kan leiden tot een onevenwichtige overeenkomst: concreet komt het erop neer dat de opdrachtgever zijn schade op de andere partij zal verhalen, waardoor die laatste gedwongen kan worden om buitenissige bedragen te betalen. Als freelancer ben je door een ondoordachte handtekening letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening: vraag dus zeker juridische raad voor je akkoord gaat. Furbo Legal zal je in deze materie nauwkeurig adviseren om je rechten én je voortbestaan te garanderen. 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade: gevaarlijke grondstof voor een catastrofale cascade 

Op het vlak van aansprakelijkheid zijn er verstrekkende verschillen tussen directe aansprakelijkheid enerzijds en indirecte aansprakelijkheid anderzijds. Ellen Pensaert trekt hier een duidelijke lijn: in de contracten die zij begeleidt, kan er in geen geval sprake zijn van aansprakelijkheid van de freelancer voor indirecte schade. Dergelijke gevolgschade doorschuiven naar de uitvoerder is in se onrechtmatig en kan fatale ‘gevolgen’ hebben: als de opdrachtgever bij een schadeclaim alle registers opentrekt, is het voor de uitvoerder boeken toe. 

Sta op je rechten, niet voor de rechter!

Ondanks de mogelijk catastrofale consequenties, is te ruime exoneratie een contractuele clausule in nagenoeg de helft van de onderlinge overeenkomsten tussen professionele partners. Omdat bij dergelijk beding het vermoeden van onrechtmatigheid rijst, belandt de clausule op de grijze lijst: een rechter kan de clausule nietig verklaren, maar een gerechtelijke procedure blijft een kwestie van sterke, onweerlegbare argumenten én veel centen! Veel verstandiger is het om op Furbo Legal te rekenen alvorens te tekenen: onevenwichtige ontwerpen zal Ellen Pensaert verwerpen. Ze staat je bij met raad en daad en gaat met het vergrootglas én de grove borstel door ‘calimerocontracten’, waarin freelancers als ‘kleinere’ contractuele partij worden beschouwd en het slachtoffer zijn van een oneerlijk onevenwicht. Door een verantwoorde visie op een contract te hanteren, zal Furbo Legal dergelijke onrechtvaardige en onrechtmatige overeenkomsten nooit accepteren: een contract is een afspraak waarin een opdrachtgever vrijwillig én bewust kiest voor jouw expertise en waarbij je als freelancer dus in geen geval je rechten mag verliezen. Reken net als talloze collega-freelancers op de betrouwbare bijstand van Furbo Legal én neem dankzij een evenwichtig contract een vliegende start met een gerust hart!