De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet!


De puntjes op de i gezet: vermijd als freelancer vier valkuilen in de nieuwe B2B-wet Artikel 4/4: excessieve schadebedingen

Sinds 1 december 2020 is de nieuwe B2B-wet van kracht. Een reeks wetten beschermt freelancers en andere ondernemers tegen onevenwichtige overeenkomsten met professionele partners. Deze nieuwe spelregels gelden alleen voor nieuwe contracten en contracten die verlengd worden. In een vierdelige reeks wil Ellen Pensaert van Furbo Legal jou als freelancer door deze moeilijke materie leiden én krijg je tips om vier valkuilen te vermijden.   De moraal van het verhaal? Laat als freelancer altijd je contract door een juridisch expert controleren én corrigeren alvorens het te signeren. Door te kiezen voor de robuuste rugdekking van Furbo Legal sta je als freelancer net als heel wat collega’s sterk, dankzij een betrouwbare basis van oplossingsgerichte ondersteuning en juridisch maatwerk.  In de eerste drie artikels over de nieuwe B2B-wet werd ingegaan op zuiver potestatieve verbintenisafstand van elk middel van verhaal en ruime exoneratie. Afsluiten doen we met excessieve schadebedingen, een van de acht aandachtspunten op de grijze lijst van bedingen die een vermoeden van onrechtmatigheid oproepen. De B2B-wet stuurt aan op gelijkwaardige rechten én geeft je de mogelijkheid om onrechtmatige overeenkomsten juridisch aan te vechten. Voorkomen is echter altijd beter dan genezen, en daarom is het per definitie raadzaam om je contract door een expert te laten nalezen. Goed begonnen is immers half gewonnen: Furbo Legal zet jouw rechten als freelancer zwart op wit en faciliteert op die manier een succesvolle samenwerking tot het einde van de rit.

Excessieve schadebedingen: noodgedwongen de handdoek in de ring door een buitensporig beding 

Deze complexe clausule hoort écht thuis op de ‘grijze’ lijst: ze is vatbaar voor individuele, inhoudelijke interpretatie en zorgt zo voor een zeer ontvlambare situatie. Schadebedingen zijn een gangbare en te rechtvaardigen praktijk, buitensporige schadebedingen daarentegen zijn onrechtvaardig en daardoor per definitie niet te rechtvaardigen. De B2B-wet wil freelancers en andere professionele partijen beschermen tegen schadebedingen die niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de andere partij -veelal de opdrachtgever- geleden wordt. De wetgever voorziet de mogelijkheid om bij buitensporige bedragen die laatste partij voor de rechter te dagen, maar zeker voor dit beding is die rechtelijke route een mogelijk mijnenveld. Voor deze conflictgevoelige clausule is het veel raadzamer om de lont uit het kruitvat te halen dan je blauw te betalen: neem vóór de ondertekening met Furbo Legal contact en reken op Ellens expertise voor een uitgebalanceerd contract.  Een trio twistappels In onderlinge overeenkomsten tussen professionele partners kan een resem contractuele clausules worden opgenomen als stevige stok achter de deur. Bij een schending kan de benadeelde partij een schadevergoeding vragen en in de regel gaat dat om substantiële bedragen. In contracten voor freelancers gaat het om drie concrete clausules.  De meest courante clausule is het niet-concurrentiebeding. De opdrachtgever heeft wel degelijk het recht om bij schending een schadevergoeding te vragen, maar die moet proportioneel zijn. Dat laatste is een geladen woord én dansen op een slappe koord: in deze materie is het écht een must om te kiezen voor juridische expertise. Ellen Pensaert van Furbo Legal kan als geen ander contracten analyseren en cijfers interpreteren: zo kan een schadevergoeding van 100.000 euro net zo goed excessief als representatief zijn. Voor een freelancer die op jaarbasis voor algemene diensten 30.000 euro mag factureren en het niet-concurrentiebeding weigert te honoreren, is die 100.000 euro buitensporig. Diezelfde schadevergoeding kan bijzonder redelijk zijn voor een collega-freelancer die met zijn exclusieve expertise voor een concurrentiële voorsprong heeft gezorgd bij zijn opdrachtgever en die vervolgens exact dezelfde expertise wil verzilveren bij een concurrent.

De tweede clausule is de vertrouwelijkheidsclausule of geheimhoudingsovereenkomst, die de ondertekenaar verbiedt om bedrijfsgeheimen te verspreiden. 

Ook hier moet het schadebeding in verhouding zijn met het nadeel dat de opdrachtgever als onderneming kan ondervinden. Om dit eenvoudig te illustreren, gaan we voor een keer polariseren, zonder ook maar enigszins te willen discrimineren. Het spreekt voor zich dat de freelancer die zich verspreekt over de ‘wonderspons’ van een lokaal schoonmaakbedrijf minder economische schade aanricht dan zijn collega die bevoorrechte getuige is in de laatste rechte lijn naar een coronavaccin en die gevoelige geheimen deelt.  Om in de sfeer te blijven: als het schoonmaakbedrijf weigert ‘spons erover’ te zeggen, moet de schadevergoeding proportioneel zijn én de facto exponentieel kleiner dan die voor de kapitale kennis die ‘viraal’ gaat.

Een derde schadevergoeding is er voor de schending van afwerving: wie ondanks de onderlinge overeenkomst om dat niet te doen, toch beslist om een werkkracht van een andere ondernemer binnen te halen, zal verplicht worden om voor die overtreding te betalen. Ook hier moet het schadebeding proportioneel zijn: het verlies van een werkkracht en de daaraan verbonden expertise is geen vrijbrief voor exuberante eisen.

Op basis van decennialange dossierkennis kan Furbo Legal ook tussen de lijnen lezen en onmisbare ondersteuning geven, door op maat te adviseren én buitenissige bedingen te contesteren. Ellen zal je altijd aanraden een sterk schriftelijk dossier op te bouwen waarop je in geval van nood kan vertrouwen: als je beslist om ondanks voorafgaand voorbehoud tóch te tekenen, kan je bij een eventuele juridische procedure alvast op die voorgaande contractuele communicatie rekenen. Geen zin om je in een juridisch wespennest te wagen? Contacteer Furbo Legal voor al je vragen!