Efficiënt debiteurenbeheer

Halve dag      Geen ervaring vereist

Afstemmen en eventueel aanpassen van het schriftelijk debiteurenbeheer

  • hoe ziet de schriftelijke aanmaning eruit,
  • hoe is de ingebrekestelling opgesteld?
  • toepassen van het KISS-principe en meegeven van duidelijke concrete boodschap
  • belang van e-mails versturen en aangetekende brieven of zelfs sms
  • belang van de algemene voorwaarden
  • do’s en don’ts


Het telefonische debiteurenbeheer

  • hoe telefoneer ik het best, hoe heb ik het meeste resultaat?
  • de flow van een goed debiteurengesprek
  • belang van de voorbereiding
  • tips en tricks: vermijd gebruik verkleinwoorden, de kracht van het inbouwen van stiltes, hoe sluit het best het gesprek af?, enz. …

 

Open opleidingen

Er zijn geen geplande opleidingsdagen. Contacteer ons voor meer info!