Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden hiërarchische lijn

Halve dag      Geen ervaring vereist

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren bij het Welzijnsbeleid

 • werkgever
 • hiërarchische lijn
 • werknemers
 • preventieadviseur


Wat betekent welzijn op de werkvloer in een onderneming?

 • 9 wettelijke opdrachten van de hierarchische lijn
 • meeste inbreuken


Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

 • welke fouten?
 • wie is strafbaar?
 • wat zijn de sancties?


Burgerlijke aansprakelijkheid

 • bij arbeidsongevallen
  • voor schade veroorzaakt aan collega-werknemer(s)
  • voor schade veroorzaakt aan werkgever/derden


Houding inspectie t.a.v. de hiërarchische lijn

Hoe aansprakelijkheden vermijden?

 • planmatige aanpak (plan-do-check-act)
 • belang van 
  • risico -analyses
  • opleiding en sensibilisatie
  • communicatiestructuur
  • documentatieprocedures, werkinstructies (klachtenprocedure, aankoopprocedure, onthaalprocedure, procedure werken met derden)

Open opleidingen

Er zijn geen geplande opleidingsdagen. Contacteer ons voor meer info!